Skip to main content

Meet- en informatiesystemen

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Meet- en informatiesystemen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Meet- en informatiesystemen’.

Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 het onderzoeksbureau PBLQ Zenc opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties…

Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

Onderzocht is in hoeverre in de gemeente Voorst het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd zijn en of de mee- en informaties…