Methoden

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
dinsdag 21-11-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Methoden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Methoden’.

NVRR geeft eerste Inspiratiedocument uit met overzicht van best practices in rekenkameronderzoek sociaal domein

Het Inspiratiedocument biedt een overzicht van best practices van een vijftiental rekenkameronderzoeken (gepubliceerd in 2016-2017). In dit document is vanuit twee invalshoeken bezien wat interessa…

Rioolheffing gemeente Nuth

Onderzoek naar methoden rioolheffing tbv gemeente Nuth

Onderzoeksmethoden en –technieken

Rekenkameronderzoek kan plaatsvinden met behulp van verschillende methoden en technieken. Traditioneel rekenkameronderzoek De belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een traditioneel onderzoe…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.