Skip to main content

Metro

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 27-01-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Metro

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Metro’.

Renovatie Oostlijn

De renovatie van de Oostlijn verloopt tot nu toe moeizaam. We hebben het project onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten.

Meerjaren vervangingsprogramma Metro

De rekenkamer onderzocht of de overschrijding op de Oostlijn kon worden opgevangen binnen het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro). Dat lijkt het geval te zijn. Het convenant met de Sta…