Skip to main content

Milieutoezicht

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 20-06-2016
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Milieutoezicht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Milieutoezicht’.

Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (Drenthe)

In 2014 kregen de omgevingsdiensten in Drenthe, Groningen en Fryslân de opdracht om het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven gezamenlijk aan te pakken. Het Ministerie heeft de Omgevingsdien…

Provinciale grip op bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving (Groningen)

Bij het toezicht op de belangrijkste risicobedrijven werden de omgevingsdiensten in Groningen, Fryslân en Drenthe in 2014 verplicht samen te werken. Het Ministerie heeft de ODG aangewezen om toezic…

Zoek de grens op: grensoverschrijdende milieu-effecten

De gemeente Coevorden heeft de grensoverschrijdende milieu-effecten zowel in regelgeving, vergunningverlening als handhaving nog onvoldoende in beeld. De gemeente Coevorden en de overheden aan de D…