Skip to main content

Minimabeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 29-01-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Minimabeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Minimabeleid’.

Eindrapportage rekenkameronderzoek minimabeleid in de gemeente Renswoude

Uit het onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Renswoude zich actiever kan opstellen om minima te bereiken.

Armoede in Delft

Rapportage opgebouwd uit drie delen. 1: feiten en cijfers: typering Delftse armoedeproblematiek; 2: beschrijving inspanningen van de gemeente; 3 handreiking met perspectieven en praktijken die rel…

Het minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht

Het minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht is nog onvoldoende uitgewerkt. De doelstellingen van het beleid zijn niet meetbaar, de doelgroep is niet goed in beeld en wordt ook niet altijd berei…

Evaluatie Minimabeleid

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het minimabeleid in de gemeente Alkmaar. De belangrijkste conclusies zijn, dat de omvang van de doelgroep niet duidelijk is en dat er geen duidelijke…