Skip to main content

MKB

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 23-09-2015
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: MKB

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘MKB’.

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Speuren naar vernieuwing

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Resultaten MKB-maatregelen ter versterking van de marktsector in Noord-Nederland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2006 de resultaten van haar onderzoek naar de maatregelen ter stimulering van het MKB in Noord-Nederland. De Rekenkamer concludeert dat het Samenwerkingsverb…

Smaken verschillen, onderzoek naar de betekenis van POA’s voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht de bijdrage van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA’s) aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie Gelderland. In deze nota presenteren we de bestuur…