Skip to main content

Mobiliteit

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 02-04-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Mobiliteit

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Mobiliteit’.

In vervoering? Mobiliteitsbeleid in Enschede

In het najaar van 2011 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het mobiliteitsbeleid in Enschede. Belangrijkste vraag bij de programmering van dit onderzoek was, of de doelstelling om de be…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Fryslan

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Groningen

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Drenthe

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…