Skip to main content

Mobiliteitsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 21-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Mobiliteitsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Mobiliteitsbeleid’.

Reorganiseren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam reorganiseert vaak. Volgens telling van de rekenkamer 115 keer sinds 2008. Soms grote reorganisaties, soms kleine. Vrijwel elke dienst van de gemeente is één of meer keer gere…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Drenthe

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Fryslan

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…

Mobiliteit in Noord-Nederland – Groningen

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2007 de resultaten van haar onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid van de provincies. De Rekenkamer concludeert dat zo…