Skip to main content

Moties

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 13-11-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Moties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Moties’.

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

De gemeenteraad kan op verschillende manieren haar wensen over het te voeren beleid aan het college van B&W duidelijk maken. Dit doet ze onder meer door moties aan te nemen of schriftelijke vragen …