Skip to main content

Multifunctionele accommodatie

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-07-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Multifunctionele accommodatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Multifunctionele accommodatie’.

Feitenrelaas Ligne

Het project Ligne, een multifunctioneel gebouwencomplex, is een complex beleidsdossier dat bestaat uit veel deelaspecten. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft op hoofdlijnen onderzocht wat d…

Schaken op twee borden: onderzoek naar het accommodatiebeleid in de gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer 2000 inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een …

Multifunctionele Accommodaties

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzak…