Skip to main content

Muziek

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-11-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Muziek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Muziek’.

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de ra…

Cultuurbeleid

In opdracht van de rekenkamercommissie gemeente Enschede heeft Van den Hoogen, universitair docent kunstsociologie en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vooronderzoek uitgevoerd na…