Skip to main content

Naleving

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
vrijdag 04-03-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Bergeijk

Tag: Naleving

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Naleving’.

Handhavingsbeleid Gemeente Bergeijk

Het handhavingsbeleid van Bergeijk voldoet niet aan alle wettelijke regels. De doelen zijn zo algemeen verwoord dat niet vast te stellen is of het beleid effectief is. De prioriteiten zijn niet op …

Opvolging rekenkameronderzoek en nazorg

Over wie de opvolging van rekenkameronderzoek bewaakt bestaat verschil van mening. De ene rekenkamer(commissie) vindt dat ze dat zelf moeten doen, andere rekenkamer(commissie)s vinden het bij uitst…