Skip to main content

Natuur/milieu

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-11-2014
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: Natuur/milieu

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Natuur/milieu’.

Natuurbeleid EHS onder de loep – Provincie Zuid-Holland

Rijk en provincies maakten voor de periode 2007-2013 kwantitatieve afspraken over de verwerving, inrichting en ontsnippering van natuur en particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincies hebbe…

Afvalinzameling in Amstelveen

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de afvalinzameling in Amstelveen. De RKC heeft als onderzoek.

Natuurbeheer in beeld – provincie Noord-Holland

De Rekenkamer heeft zich in haar onderzoek vooral gericht op de gedecentraliseerde subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer in de periode 2007-2012. Nu ook andere onderdelen van het natuurbeleid ged…

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium v…