Skip to main content

Natuurcompensatie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 11-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Natuurcompensatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Natuurcompensatie’.

Natuur goed maken

De RKON onderzocht hoe effectief de inzet v.d. provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De compensatie van natuur van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet altijd volledig en go…

Natuurlijk bevoegd: onderzoek naar de invulling van de provinciale regierol bij natuurcompensatie in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Aantasting van beschermde natuurgebieden door ruimtelijke ingrepen (zoals de verbreding van een weg) is in principe niet toegestaan. Enkel ruimtelijke ontwikkelingen die een groot openbaar belang d…