Skip to main content

Natuurnetwerk Nederland

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 11-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Natuurnetwerk Nederland

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Natuurnetwerk Nederland’.

Natuur goed maken

De RKON onderzocht hoe effectief de inzet v.d. provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De compensatie van natuur van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet altijd volledig en go…

Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoo…

Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoo…