Skip to main content

Nazorg

Aantal berichten met deze tag: 13

Gepubliceerd op:
maandag 17-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Nazorg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Nazorg’.

Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

De RMA publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden, met daarin 5 aanbevelingen voor het college van b&w. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelinge…

Wie de schoen past! Nazorg op rekenkamerrapporten

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden heeft voor 8 van haar rapporten uit de jaren 2009 tot en met 2012 geïnventariseerd, in hoeverre de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijk…

Opvolging rekenkameronderzoek en nazorg

Over wie de opvolging van rekenkameronderzoek bewaakt bestaat verschil van mening. De ene rekenkamer(commissie) vindt dat ze dat zelf moeten doen, andere rekenkamer(commissie)s vinden het bij uitst…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Zuid-Holland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Noord-Holland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Utrecht

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…

Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering – provincie Flevoland

In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de vera…