Skip to main content

Netwerksamenleving

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 26-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Netwerksamenleving

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Netwerksamenleving’.

Samenwerken in en buiten Oss

De doelen van het onderzoek ‘samenwerken in en buiten Oss’ zijn: 1. Inzicht bieden in welke keuzen Oss heeft gemaakt en welke gevolgen dit heeft op de mogelijkheden voor de raad om te sturen. 2. Mo…

De raadsleden als volksvertegenwoordiger: Ruimte geven, uitdagen, luisteren en besluiten

De volksvertegenwoordigende rol van de raad blijft vaak onderbelicht in de onderzoeken van de rekenkamercommissie. Uit het onderzoek komt naar voren dat een herbezinning op de rol van de raad gewen…