Skip to main content

Netwerksturing

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 22-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zutphen

Tag: Netwerksturing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Netwerksturing’.

Taken Op Afstand Dichtbij: een rekenkameronderzoek naar de rol van de raad in Zutphen bij het op afstand plaatsen van taakuitvoering

Onderzoek naar de rol van de raad bij het op afstand zetten van taken, in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Eerst is een referentiekader opgesteld dat normen en verwachtingen geeft in de …

De betekenis van werken in netwerken

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten. De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunn…

Handvatten PS voor netwerksturing, lessen uit het programma Stad en Regio

Het programma Stad en Regio is democratisch legitiem; PS hebben kaders gesteld en hebben kunnen controleren. PS hebben dit echter gedaan vanuit de traditionele sturingsfilosofie (met focus op doele…