Nijkerk

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Nijkerk

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Nijkerk’.

Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de …

Regionale samenwerking in Nijkerk

Nijkerk kiest bewust om regionale samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamerco…

Decentralisatie rijkstaken Nijkerk

Bij belangrijke documenten/stappen in het decentralisatietraject in de gemeente Nijkerk heeft de rkc advies gegeven aan de raad. Daarbij is met name gekeken of de gemeenteraad de gelegenheid krijgt…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.