Skip to main content

Nulmeting

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 01-09-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

Tag: Nulmeting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Nulmeting’.

Nulmeting decentralisaties in het sociaal domein

De RKC heeft een onderzoek verricht dat zich voornamelijk richt op de organisatorische aspecten van de decentralisaties en de wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer de nieuwe taken oppakt.

Rekenkameronderzoek decentralisaties

De rekenkamercommissie heeft eind 2014 het onderzoeksbureau PBLQ Zenc opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de decentralisaties. Oorspronkelijk doel was om voor de drie decentralisaties…

Delftse re-integratie gereed?: Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het…