Skip to main content

NUP

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 30-09-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hoogheemraadschap van Rijnland

Tag: NUP

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘NUP’.

Digitale dienstverlening gepeild

In de lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van e-dienstverlening is HDSR voortvarend gestart met de digitale dienstverlening. In de realisatie is stagnatie opgetreden. Er is geen helde…