Skip to main content

NVRR Kring

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 16-06-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: NVRR Kring

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘NVRR Kring’.

Jaarverslag 2015 Waterkring NVRR

In dit derde verslagjaar van de Waterkring stonden activiteiten centraal als: – de waterschapsverkiezingen, deze verkiezingen hebben grote invloed gehad op zowel de activiteiten als de samenstellin…

Verslag najaarsbijeenkomst 2015 Kring Noord

Op vrijdag 13 november organiseerde de Kring Noord van de NVRR haar najaarscongres met het onderwerp ‘de meerwaarde van burgerkracht en burgerparticipatie’. De middag startte met een boeiend betoog…

Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord – Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0 – verslag incl. presentaties

Vernieuwende vormen van onderzoek en vernieuwende vormen van presentatie en aanbieding kwamen aan bod deze middag. Julien van Ostaaijen gaf inzicht in innovatie mogelijkheden voor rekenkamers en We…

Jaarverslag 2013 Waterkring NVRR

De voorzitters van de rekenkamercommissies van de waterschappen (“Waterkring”) hebben hun eerste jaarverslag uitgebracht. De waterkring werd opgericht op 3 juli 2013 en wil de positie van de rekenk…