Skip to main content

NVRR

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 16-08-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: NVRR

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘NVRR’.

Bestuurlijke reactie NVRR op wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers

De NVRR is door de overheid gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’. In haar reactie heeft de NVRR rekening gehouden met het diverse landschap van reken…

Standaardopzet Informatiedocument

Standaardopzet Informatiedocument Aanleiding Uit diverse klantonderzoeken is gebleken dat er bij de leden behoefte bestaat aan een betere ontsluiting en verrijking van inhoudelijke informatie, bij…

Standaardopzet Inspiratiedocument

Standaardopzet Inspiratiedocument Aanleiding Uit diverse klantonderzoeken is gebleken dat er bij de leden behoefte bestaat aan een betere ontsluiting en verrijking van inhoudelijke informatie, bij…

Format documenten NVRR

De NVRR stelt deze sjabloon beschikbaar voor alle leden die iets voor de NVRR willen publiceren.

vergaderoverzicht NVRR 2015-2

overzicht van de vergaderingen van de nvrr(commissies)

Werkplan Commissie Kwaliteitszorg 2015

De uitgangspunten en de rol van de commissie uit het werkplan 2014 zijn nog van kracht. Op langere termijn richt de commissie zich daarnaast op het ontwikkelen van draagvlak en hulpmiddelen voor s…

Meerjarenbeleidplan NVRR – Reken op profijt

Met dit meerjarenbeleidplan 2014 tot en met 2017 wil het bestuur de visie, missie, richting en speerpunten borgen voor de komende jaren. Het is daarmee de basis voor het werk van de vereniging. Met…

Rapport De staat van de Rekenkamer

Een onderzoek naar institutionalisering, budget en output van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Rekenkameronderzoek biedt een belangrijke ondersteuning voor gemeenteraadsleden in h…