Skip to main content

Ombuigingen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 20-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie gemeente Tiel

Tag: Ombuigingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ombuigingen’.

Onderzoek ombuigingen gemeente Tiel: onderzoek naar de realisatie van en communicatie over de door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingsmaatregelen over de periode 2011 – 2017

N.a.v. de bezuinigingen door het Rijk op de financiële bijdragen aan gemeenten heeft de RKC Tiel een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingen. Ook is onderzocht of de door de raad verwachte effecten v…