Skip to main content

Omgevingswet

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Omgevingswet

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Omgevingswet’.

Omgevingswet provincie Limburg

De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.

Voorbereiding invoering Omgevingswet

Met een Rekenkamerbrief heeft de rekenkamer de gemeenteraad inzicht gegeven in zijn eigen rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Participatie in Doetinchem

De rekenkamercommissie Doetinchem heeft onderzocht hoe de gemeente omgaat met overheids- en burgerparticipatie. Enerzijds door terug te kijken op afgeronde trajecten, anderzijds door te kijken naar…

Uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten enige ervaring opgedaan met uitnodigingsplanologie als nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet bestaat de behoefte om de…

Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

In het rekenkameronderzoek is aandacht besteed aan de effectiviteit van het woonbeleid. De drie speerpunten uit de Woonvisie 2014-2019 zijn het vertrekpunt geweest: dynamische woonmilieus, huishoud…

Handreiking Omgevingswet

De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze handreiking rekenkamers en rekenkamercomm…

Verslag Denktank Omgevingswet 3 juli 2018

Verslag van de bijeenkomst van de Denktank Omgevingswet van 3 juli 2018.

Goede raad voor de Omgevingswet: een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin voora…