Skip to main content

Ondernemer

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 06-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoorn

Tag: Ondernemer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ondernemer’.

Schuldhulpverlening, hoe de gemeente haar inwoners met schulden helpt.

De betrokken schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers hebben hart voor de zaak. De effectiviteit van het is echter nog niet optimaal en de raad krijgt onvoldoende sturings- …

Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van …

De groei voorbij?: onderzoek leegstand binnenstad

De gemeente zou op een andere manier naar leegstand moeten kijken. Er wordt te weinig ingespeeld op de huidige trends. Zo worden er nog steeds vierkante meters winkeloppervlakte toegevoegd, terwijl…