Skip to main content

Ondernemerschap

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 16-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Ondernemerschap

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ondernemerschap’.

ICT-Centrum Veenendaal

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum….

Een hele onderneming. Onderzoek naar het stimuleren van cultureel ondernemerschap door provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij de verwachtingen. In de onderzochte periode 20…

Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinf…