Skip to main content

Onderwijsachterstandenbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 08-02-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Onderwijsachterstandenbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Onderwijsachterstandenbeleid’.

Doorwerkingsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

De rekenkamer wil nagaan in welke mate er sinds 2012, toen het onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid is aangeboden aan de raad, positieve ontwikkelingen te melden zijn over het Onderwijsachterstan…

Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel is onderzoek uitgevoerd naar het onderwijsachterstandenbeleid in deze gemeenten. De bedoeling van het onderzoek …

Onderwijsachterstandenbeleid in Achtkarspelen

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inz…

Onderwijsachterstandenbeleid in Dantumadeel

De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inz…