Skip to main content

Onderwijshuisvesting

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 20-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Onderwijshuisvesting

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Onderwijshuisvesting’.

Onderwijshuisvesting In Helder Perspectief

Het IHP kan beter, en zou als programma aangestuurd moeten worden. De sturing kan een impuls gebruiken en de financiële uitgangspunten zijn niet houdbaar. Deze kernconclusie brengt de rekenkamercom…

Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting

De Rekenkamer Hilversum komt op grond van haar nazorgonderzoek tot de conclusie dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek van 4,5 jaar geleden grotendeels zijn doorgevoerd en dat de a…

Second opinion Heroverweging basisschool Brakkenstein

Second opinion op de financiële cijfers uit de Heroverweging gemaakt door gemeente en schoolbestuur voor de onderbouwing van de locatiekeuze van de basisschool Brakkenstein.

Onderwijshuisvesting in de steigers

Het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân is nog volop in ontwikkeling. De gemeente beschikt over een verordening om aanvragen te kunnen beoordelen die voldoet aan de wettelij…

Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

Onderzoek is gedaan naar de realisatie van de centrale onderwijshuisvestijng in Buytewech-Oost te Nieuwkoop. Het proces van besluitvorming en realisatie van de bouw van de school is gereconstrueerd…

Onderwijshuisvesting Heemstede (2009)

Een rapport dat een oordeel geeft over de wijze waarop de gemeente Heemstede omgaat met de onderwijshuisvesting en of deze wijze resulteert in de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen.