Skip to main content

Onderzoek

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 06-10-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Onderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Onderzoek’.

Presentatie symposium Waterkring NVRR 6 oktober 2017

Presentatie gegeven door Ans Hoenderdos tijdens het symposium van de Waterkring NVRR met als thema ‘Waterluis in de otterpels’ op 6 oktober 2017 bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam.

Dilemma’s bij Onderzoek naar Integriteit Lokale Ambtsdragers

In deze presentatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: beleidsonderzoek, persoonsgericht onderzoek, integriteitsbeleid etc.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Onderzoeksmethoden en –technieken

Rekenkameronderzoek kan plaatsvinden met behulp van verschillende methoden en technieken. Traditioneel rekenkameronderzoek De belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een traditioneel onderzoe…

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…