Ontwikkeling

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-09-2016
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Ontwikkeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ontwikkeling’.

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. D…

Armoedebeleid: sturen met beperkt zicht

Het gemeentebestuur bestrijdt vanuit sociale bewogenheid en verantwoordelijkheid de armoede voor zover dat in haar invloedssfeer ligt. De gemeente heeft een ruim aanbod van regelingen gecreëerd om …
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.