Open data

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
maandag 18-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Open data

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Open data’.

BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) beschikbaar als Linked Data en via API

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG, is beschikbaar als linked data. Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. …

Koken met data: kijkje in de keuken van de exotische data science keuken

Handboek Gemeenten hebben ervaring met onderzoek en statistiek voor beleid en uitvoering. Ook daarbij gaat het over data, al wordt die informatie via een traditionele werkwijze verzameld en geanaly…

Handreiking Open Data voor waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft een handreiking ontwikkeld die ingaat op wat open data kan betekenen voor de waterschappen. Open data wordt steeds belangrijker voor de waterschappen en de samenlevi…

Financiële data van vijf gemeenten (Dordrecht,Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht) als open data beschikbaar op www.openspending.nl

De website Openspending.nl geeft gedetailleerde financiële gegevens weer als open data van vijf gemeenten: Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht. De site maakt gespecificeerde begroting…

Trendrapport open data 2015

Het kabinet kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden dan op dit moment het geval is. Dat blijkt uit internationale voorbeelden waarbij meer informatie als open data gepubliceerd wordt, zo…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.