Skip to main content

Openbaar vervoer

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Openbaar vervoer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Openbaar vervoer’.

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Met de bus naar de stad – openbaar busvervoer in perifere gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe

De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit perifere gebieden is in de periode 2010-2015 verbeterd, dankzij de Opstapper. Er is fors gesneden in de dienstregelingen van reguliere st…

Aanbod openbaar vervoer

In de afgelopen jaren verdwenen haltes uit het openbaar vervoer. Wordt hierdoor het aanbod aan openbaar vervoer onder druk gezet? Is de reistijd verkort en zijn kostenbesparingen gerealiseerd?

Voorbereid op weg. Een onderzoek naar leerpunten uit concessieverlening. Provincie Overijssel

Provincie Overijssel regelt het openbaar vervoer in de regio (uitgezonderd Twente) en verleent daarvoor concessies. Een vervoerder met een concessie mag als enige in een bepaald gebied het openbaar…

Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer – Provincie Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn ver…

Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer – Provincie Noord-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn ver…

Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer – Provincie Utrecht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn ver…

Beheer en uitvoering concessies openbaar vervoer – Provincie Zuid-Holland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar concessiebeheer in het openbaar vervoer. Zij heeft onderzocht hoe de uitvoering van de concessies, die door deze provincies zijn ver…

Aanbestedingen openbaar vervoer in Fryslân

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2009 de resultaten van haar onderzoek naar de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie Fryslân. De Rekenkamer heeft dit onderzoek op verzoek van…