Skip to main content

Openbaarheid van informatie

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 28-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Openbaarheid van informatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Openbaarheid van informatie’.

Gemeenten-pas-op-bescherming-privacy-bij-plaatsing-namen-inwoners-op-openbare-besluitenlijst-internet

Juristen mr. M. Bekooy en mr. M.R. Kruisselbrink lichten in een artikel een gerechterlijke uitspraak toe van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een verzoek tot verwijdering …

Regeren en informeren: informatievoorziening in complexe projecten

De Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie verschillende case…

Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of het provinciebestuur van Fryslân in het dossier REC zorgvuldig heeft gehandeld. Het onderzoek wijst uit da…