Skip to main content

Openbare ruimte

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 13-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Openbare ruimte

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Openbare ruimte’.

Beheer en onderhoud openbare ruimte

In 2013 werd het maatschappelijk effect van bezuiniging op beheer en onderhoud v/d openbare ruimte onderzocht, nu een vervolgonderzoek naar beleid, inwonersparticipatie en kwaliteit van de buitenru…

Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het handhavingsbeleid van de gemeente Maastricht, en naar de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol invult op dit terr…

Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Schoonhouden openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West Oost, West en Zuid zijn uitgevoerd. De meeste aanbeveling…

Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Handhaving openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West en Oost zijn uitgevoerd. Bij beide stadsdelen bleek dit nie…

Afhandeling meldingen

Gemeenten hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog in het vaandel staan en hebben steeds meer aandacht voor de adequate afhandeling van meldingen. De afhandeling van de meldingen is…