Skip to main content

Opmeer

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
maandag 19-05-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Opmeer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Opmeer’.

Quick scan Grondbeleid in Medemblik en Opmeer

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeente maakt keuzes op lange termijn…

Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten meer zeggenschap, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein en worden gemeentebesturen verantwoordelijk voor de participatiewet, delen van de AWBZ en de j…

Multifunctionele Accommodaties

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzak…