Skip to main content

Opvolging

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
donderdag 11-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Tag: Opvolging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Opvolging’.

Opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

In 2014 publiceerde de RMA Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In 2018 voerden wij een opvolgingsonderzoek uit waarin wij de gemeenteraad op de hoogte stellen over de wijze waarop het college op…

Wat doen we er uiteindelijk mee?: doorwerkingsonderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn via een raadsbesluit en een concreet aantoonbaar vervolg is gegeven…

Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethoude…

Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Medemblik, periode 2012 -2014

De rekenkamercommissie (RKC) heeft de opvolging of doorwerking van drie eerdere onderzoeken in de gemeente Medemblik onderzocht. Het betreft de onderzoeken naar: multifunctionele accommodaties , on…

Opvolging RKC-onderzoeken in de gemeente Opmeer, periode 2012 -2014

De rekenkamercommissie (RKC) heeft de opvolging of doorwerking van twee eerdere onderzoeken in de gemeente Opmeer onderzocht. Het betreft de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond de decentralisat…

Opvolging Aanbevolen

De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.

Op het juiste spoor en volgens schema?

Een onderzoek naar de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder.