Skip to main content

Ouderenbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Ouderenbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ouderenbeleid’.

Ouder worden in Vlaardingen

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat. Een explorerend onderzoek, zonder normenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor conclusies en aanbevelingen.

Ouder worden in Schiedam

Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat, een explorerend onderzoek, zonder nornenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor de conclusies en aanbevelingen.

Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar d…

Met één blik op de toekomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat gemeenten die het ouderenbeleid moeten uitvoeren …