Skip to main content

Overaanbod

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 11-11-2015
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Overaanbod

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Overaanbod’.

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor …

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Fryslân

Provincie Fryslân heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie aanzienlijke vooruitgang geboekt met het saneren van ernstig verontreinigde (water)bodems…

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Groningen

Provincie Groningen heeft nog onvoldoende grip op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie een flinke versnelling doorgevoerd bij saneren van ernstig verontreinigde bodems met ri…

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijvent…