Skip to main content

Overdracht

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 05-11-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hilversum

Tag: Overdracht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Overdracht’.

Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting

De Rekenkamer Hilversum komt op grond van haar nazorgonderzoek tot de conclusie dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek van 4,5 jaar geleden grotendeels zijn doorgevoerd en dat de a…