Skip to main content

Overheidsparticipatie

Aantal berichten met deze tag: 20

Gepubliceerd op:
maandag 24-02-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Doetinchem

Tag: Overheidsparticipatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Overheidsparticipatie’.

Participatie in Doetinchem

De rekenkamercommissie Doetinchem heeft onderzocht hoe de gemeente omgaat met overheids- en burgerparticipatie. Enerzijds door terug te kijken op afgeronde trajecten, anderzijds door te kijken naar…

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevre…

De betekenis van werken in netwerken

De Rekenkamer Zeeland voerde een onderzoek uit naar de betekenis van het samenwerken in netwerken voor de rolinvulling van Provinciale Staten. De onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Zeeland kunn…

Voor Waards met participatie: onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

Het onderzoek biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden voor verbetering waar nodig. De term ‘samenspel’ duidt hierbij op twee …

Burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Olst-Wijhe: verschuivende verantwoordelijkheden van inwoners en overheid

De visie op onze samenleving en de rol van de overheid verandert, aangejaagd door onder meer een ingrijpende decentralisatie en transformatie in het sociale stelsel. Vooral de lokale overheid is in…

Participatie in Enschede

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar burgerparticipatie uitgevoerd. Dit onderzoek heeft een tweetal waardevolle en praktisch toepasbare hulpmiddelen opgeleverd, die door raad, college en…

Verkennend onderzoek Medemblik: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2017 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…

Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…

Burgers aan zet in Heemstede

We hebben onderzocht welke ervaringen en inzichten het college, de ambtelijke organisatie, de raad en de participanten in burgerparticipatietrajecten op dit vlak hebben. Uit het onderzoek komt naar…

Participatie in de gemeente Houten: vruchtbare samenwerking tussen bestuur en samenleving: deel 1 Verslag Onderzoek Burgerparticipatie Rekenkamercommissie Houten

Op welke wijze geeft de gemeente Houten invulling aan de ambities op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, wat zijn de ervaringen van de betrokkenen met dit beleid en welke lessen kunnen…