Skip to main content

Overlast

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 18-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Overlast

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Overlast’.

Minder overlast, meer overleg

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit mo…

Handhaving vakantieverhuur – gemeente Amsterdam

Met dit onderzoek willen we laten zien hoe doeltreffend en doelmatig de handhaving van de gemeentelijke regels is, als het gaat om de regels voor vakantieverhuur van particuliere woningen.

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

In januari 2019 zijn we gestart met een opvolgingsonderzoek. Hierin gaan we na in hoeverre het college opvolging heeft gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2014. Pub…

Handhaving en overlast

In dit onderzoek is de rekenkamer nagegaan wat de gemeentelijke handhaving bijdraagt aan het bestrijden van sociale overlast in Amsterdam.