Skip to main content

Overzicht

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-02-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Overzicht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Overzicht’.

vergaderoverzicht NVRR 2015-2

overzicht van de vergaderingen van de nvrr(commissies)

Terugblik

Op 26 maart 2014 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De verkiezingen hebben erin geresulteerd dat er maar liefst 18 nieuwe mensen zitting hebben in de gemeenteraad. Dit is voor de rekenkamer a…