Skip to main content

Parkeerbeleid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 31-08-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Parkeerbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Parkeerbeleid’.

Parkeerbeleid gemeente Leerdam

In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan…

Parkeren in Amsterdam

Het parkeerbeleid van de stadsdelen in de gemeente Amsterdam kent weinig samenhang. Uit onderzoek van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat parkeermaatregelen vaak gericht zijn op problemen in een spe…

Goed parkeren. Quick scan uitvoering parkeerbeleid gemeente Amstelveen

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Daarbij heeft de commissie zich vooral gericht op h…