Skip to main content

Participatiebeleid

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 08-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Ede

Tag: Participatiebeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Participatiebeleid’.

Doelgericht participeren: onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Ede

Een onderzoek naar de effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Ede.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Oordeel rekenkamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbev…

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Een onderzoek getiteld (On)gelijkheid in de participatiesamenleving. Basis van het actieonderzoek zijn interviews met bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenar…

Inwonersparticipatie Leusden

Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en …

Burgerparticipatie / Wijkgericht Werken

De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als ‘levend docu…