Skip to main content

Participatiewet

Aantal berichten met deze tag: 58

Gepubliceerd op:
dinsdag 18-01-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Participatiewet

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Participatiewet’.

Handreiking Rekenkameronderzoek naar de Participatiewet

Op de meeste gemeentelijke begrotingen vormt de Participatiewet de grootste uitgavenpost. Toch doen Rekenkamers zelden onderzoek naar de uitvoering van deze wet. Voor een deel valt dat te begrijpen…

Doelgericht participeren: onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet in Ede

Een onderzoek naar de effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Ede.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.

Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 6…

Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze do…

Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest)

Drie rekenkamercommissies (Soest, RKC Baarn en RKC Vallei en Veluwerand) hebben de doeltreffendheid onderzocht van de uitvoering van de Participatiewet door een uitvoeringsorganisatie. Ook is een k…

Evaluatie Aanvalsplan Werk (De 1000-banen-ambitie)

Vanwege de hoge prioriteit die door college en raad worden gegeven aan het vergroten van de kansen van Leeuwarder burgers op een betaalde baan, onderzocht de rekenkamer de voortgang van de 1000-ban…

Inspiratiedocument

Inhoudelijke accenten rekenkameronderzoek sociaal domein Jeugdwet Sinds medio 2016 is er in ieder geval door vijf lokale rekenkamers of rekenkamercommis-sies onderzoek gedaan naar de Jeugdwet. De i…

Nieuw informatiedocument 3D’s

De NVRR heeft opdracht gegeven tot actualisatie van het ‘Informatiedocument 3Ds’, waarvan het origineel stamt uit oktober 2014. Aanleiding voor het eerste document was dat gemeenten vanaf 1 januari…