Particpatie

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 01-06-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Kampen

Tag: Particpatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Particpatie’.

Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.

Nazorgonderzoek re-integratiebeleid

De rekenkamer concludeert dat de grip van de gemeenteraad op het onderwerp integratie/participatie sinds 2010 niet is verbeterd. Daarnaast heeft de rekenkamer gekeken hoe Hilversum op het onderwerp…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.