Skip to main content

Passend onderwijs

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 23-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Passend onderwijs

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Passend onderwijs’.

Passend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

Onderzoek naar de aanpak van het passend onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de rol van de gemeente hierin. Hoe het passend onderwijs is georganiseerd, welke rollen en verantwoordelijkheden partijen h…

Voortijdig schoolverlaters

Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1. Quick scan, met een toelichting op het veld 2. Het tweede deel geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en schol…

Leerlingenvervoer

Het onderzoek brengt in beeld hoe de gemeente de Verordening leerlingenvervoer uitvoert, wat de kwaliteit van het vervoer is, hoe de kosten zich ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden de gemeen…