Skip to main content

P&C cyclus

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-06-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hattem

Tag: P&C cyclus

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘P&C cyclus’.

Ontcijferen van Cijfers gemeente Hattem

In de praktijk blijkt dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en financieringsruimte heeft. en niet altijd haar volledige instrumentarium inzet.

Inhuur met beleid

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het gemeentebestuur handelt op het gebied van externe inhuur. De focus ligt hierbij op het beoordelen van het gevoerde beleid en de wijze …

Organisatieontwikkeling in Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft voor de haar gewenste organisatieontwikkeling geen standaard benadering gekozen. Er is een weg ingeslagen zonder een duidelijk vooraf opgesteld plan en met meer nadruk op…