Skip to main content

Personeelsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 02-05-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Personeelsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Personeelsbeleid’.

Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. D…

Inhuur met beleid

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het gemeentebestuur handelt op het gebied van externe inhuur. De focus ligt hierbij op het beoordelen van het gevoerde beleid en de wijze …

Externe Inhuur en Toekomstgericht Formatiebeleid

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur van exter…

Kennis van inhuur, onderzoek naar externe inhuur en kennisborging bij de gemeente Soest

Het gaat de RKC in het onderzoek om inzicht in aard en omvang van de externe inhuur. Ook gaat het om de consequenties van de externe inhuur op de (kwaliteit van de) interne organisatie en de borgin…